Regulamin Camping Tropical

By pobyt był bezpieczny i spokojny

Dyrekcja zachęca Was do przeczytania niniejszych zasad, by zagwarantować spokojny pobyt.

Ten regulamin wręczany jest przy przyjeździe i znajduje się również przy wejściu do kompleksu recepcyjnego. Samo wejście do ośrodka oznacza zatem pełną akceptację tego regulaminu.

Ogólne informacje

Ogólne normy

Surowo wzbronione jest wykopywanie dołów w ziemi, niszczenie roślin, palenie ognia poza grillem, zabawy piłką lub inne gry, które przeszkadzają innym; rozciąganie plandek zacieniających, rozwieszanie sznurków na wysokości człowieka, instalowanie struktur, które w opinii dyrekcji są niebezpieczne lub niewłaściwe, niszczenie wyposażenia lub manipulowanie przy nim.

Zwierzęta są dozwolonejedynie w tych miejscach na polu namiotowym, które mają maksymalny rozmiar.

Warunki rezerwacji

Rezerwacja jest potwierdzana po złożeniu kaucji w wysokości 200 euro na tydzień przelewem bankowym. Rezerwację można uznać za ostateczną dopiero, gdy Dyrekcja prześle POTWIERDZENIE REZERWACJI.

Płatność przy przyjeździe

Akceptujemy wyłącznie

 • gotówkę
 • karty kredytowe
 • karty płatnicze

Nie akceptujemy czeków.

Godziny otwarcia kas: 8.00 – 12:30 i 13:30-20.00

Szkody

Recepcja nie odpowiada za szkody wyrządzone przez gości, z powodu siły wyższej, klęsk żywiołowych i innych przyczyn, które nie zależą od zaniedbań personelu kempingu.
Dyrekcja może usunąć każdego, kto nie przestrzega zasad niniejszego regulaminu.

Odwołania

 • W okresie 45 dni do początku pobytu zostanie zwrócone 50 procent depozytu, minus prowizja 15 euro
 • Po tym terminie nie jest przewidywany żaden zwrot.

Dostęp i wizyty

Dostęp

Ktokolwiek i w jakimkolwiek celu wchodzi na kemping, musi uzyskać zgodę Dyrekcji. W tym celu należy wręczyć Dyrekcji dokument tożsamości każdej z osób w celu rejestracji oraz należy zgłosić każdą zmianę w czasie i sposobie przebywania na terenie kempingu.

Wizyty

Goście mogą dostać się na kemping wyłącznie uzyskawszy zgodę Dyrekcji Jeśli wizyta przedłuży się na ponad 30 minut należy zapłacić kwotę za pobyt taką, jak w przypadku codziennego gościa.

Godziny wizyt: 8.00 – 12:30 i 13:30-20.00

Goście tymczasowi

 • Tymczasowi goście (osoby zakwaterowane na jedną lub więcej nocy przez właścicieli jednostek zakwaterowania lub boisk) są dozwoleni pod warunkiem, że całkowita liczba nocujących gości nie przekracza maksymalnej dozwolonej liczby osób dla danego typu jednostki zakwaterowania/boiska.
 • Przyjazd i wyjazd takich gości musi być zgłaszany w czasie rzeczywistym do recepcji, która dokona ich rejestracji i kontrasygnaty przez gościa.

Codzienni goście

 • Goście jednodniowi są przyjmowani, po uzyskaniu zgody kierownictwa, od 08:00 do 21:00. Pozostałą część opłaty za pobyt należy uiścić w godzinach pracy kasy.
 • Odwiedzający przebywający nie dłużej niż 60 minut mogą wejść bezpłatnie, ale muszą zdeponować ważny dokument tożsamości, który zostanie zwrócony przy wyjściu.

Ruch pojazdów

Wszystkie pojazdy mogą być używane wyłącznie do wjeżdżania i wyjeżdżania z kompleksu, podczas dozwolonych godzin, z umiarkowaną prędkością i muszą respektować obecne tu znaki. Dodatkowo zabronione jest poruszanie się dzieci na rowerach w czasie odpoczynku

Czas odpoczynku, w którym zabronione jest poruszanie się rowerami przez dzieci: 13.00 – 15.00 i 23.00 – 07.30

Dzieci

Dorośli są odpowiedzialni za zachowanie swoich dzieci, którym powinni zawsze towarzyszyć w drodze do infrastruktury sanitarnej, na plac zabaw, na plażę oraz nad morze. Dyrekcja zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w tej kwestii.

PETS

 • Kierownictwo obiektu zachęca Gości do zgłaszania obecności psów podczas zameldowania. Psy muszą spełniać wymogi sanitarne, co należy potwierdzić stosowną dokumentacją. W naszych kwaterach nie wolno przebywać z psami; mogą one przebywać wyłącznie na wyznaczonych dla nich stanowiskach.
 • Dostęp do plaży i przejazd w obrębie kempingu jest dozwolony wyłącznie w dozwolonych obszarach oznaczonych odpowiednimi znakami. Wszystkie psy muszą być trzymane na smyczy.
 • W gestii właściciela leży trzymanie ich w taki sposób, aby nie przeszkadzały ani nie wyrządzały szkód innym gościom. Ze względów higienicznych i bezpieczeństwa psy mogą być myte wyłącznie w wannach zapewnionych przez kemping.
 • Inne zwierzęta są dozwolone wyłącznie według uznania kierownictwa.
 • Zarząd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom i/lub mieniu przez zwierzęta domowe.

Podczas pobytu

Depozyt wartościowych przedmiotów

Gość jest zobowiązany pilnować swojej własności. Dyrekcja nie odpowiada za ewentualne kradzieże przedmiotów i dóbr, których jej nie powierzono i których pilnowania nie zaakceptowała.

Wiadomości telefoniczne

Komunikacja z gośćmi będzie prowadzona przez głośnik w określonych przedziałach czasu Komunikaty poza rozkładem godzinowym będą rozpisane w Dyrekcji.

Camping

Opłaty pobierane są za dzień, niezależnie od godziny przyjazdu. Dzień wyjazdu również zostanie wliczony, jeśli wyjazd nastąpi po godzinie 11:00.

Przydzielanie miejsca na polu namiotowym

Miejsce zostanie przydzielone według uznania w momencie przyjazdu i nie są dozwolone zmiany bez zgody Dyrekcji. Samochód musi zostać zaparkowany na miejscu na polu namiotowym, obok namiotu, przyczepy lub w miejscu wyznaczonym przez dyrekcję

Zakwaterowanie

Kaucja

W momencie przybycia zostanie pobrana kaucja w wysokości 50 euro, którą zwrócimy w momencie wyjazdu, po skontrolowaniu miejsca zakwaterowania.

Co zawarte jest w cenie

 • W domu: lodówka, zużycie wody, prądu i gazu, telewizor i miejsce na samochód
 • Na plaży: parasol i 2 łóżka plażowe na prywatnej plaży (usługi plażowe z wyjątkiem okresu od 5 do 30 kwietnia i od 8 do 20 września
 • W wiosce: plac zabaw dla dzieci

Liczba osób wyznaczona dla jednej jednostki zakwaterowania to dozwolone maksimum

Dodatkowe koszty

 • Wypożyczenie prześcieradeł na tydzień: 10 euro dwuosobowe i 10,00 euro pojedyncze;
 • Końcowe sprzątanie: 35 euro

Zameldowanie i wymeldowanie

Domy mobilne Amalfi, domki letniskowe Bürstner
i Garden Villa

Zameldowanie: sobota po 15:30
Wymeldowanie: sobota po 10:00

Apartamenty, zakwaterowanie De Luxe i
Villa De Luxe Spa

Zameldowanie: piątek po 15:30
Wymeldowanie: piątek do 10:00